druk cyfrowy etykiet

naświetlarkami czy maszynami drukarskimi.
druk cyfrowy etykiet
DTP (ang.
desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi.
Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przyg.

Widok do druku:

druk cyfrowy etykiet